LISTA RANKINGOWA

Szanowni Państwo, poniżej prezentujemy listę rankingową Kandydatów wyłonionych do udziału w Projekcie:

– osoby niepracujące

Kandydaci, którzy znaleźli się na liście dostępnych miejsc, są zobowiązani do niezwłocznego dostarczenia do Biura Projektu informacji/dokumentów niezbędnych do podpisania umowy, tj.:

  1. numeru rachunku bankowego, na który będą przekazywane środki finansowe;
  2. aktualnych wersji załączników składanych z Formularzem rekrutacyjnym (tzn. nie starszych niż 30 dni na dzień podpisywania umowy) lub oświadczenia o ich aktualności (o ile od momentu ich wystawienia minęło mniej niż 30 dni na dzień podpisania umowy).