Będę pracować! Edycja 3 – ZAKOŃCZONO

Projekt realizowany jest przez Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 08 – VIII Zatrudnienie, Działanie 02 – VIII.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia, Poddziałanie 01 – VIII.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia.

Celem projektu jest zwiększenie do 30.06.2023 roku zdolności do podjęcia zatrudnienia 50 (28K/22M) osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy: 30 (17K/13M) bezrobotnych [BB] i 20 (11K/9M) biernych zawodowo [BZ], zamieszkujących w rozum. KC w woj. łódzkim na terenie powiatów: brzeziński, pabianicki, łódzki wschodni, tomaszowski, zgierski, w tym min.30% tj.15 [8K/7M] osób na terenie miast średnich: Aleksandrów Łódzki, Ozorków, Pabianice, Tomaszów Mazowiecki, Zgierz, znajdujących się w szczególnie trudnej syt. na rynku pracy, tj.: *min.10 [6K/4M] osób w wieku 50 lat i więcej, *min.8 [5K/3M] długotrwale bezrobotnych, *28 K, *min.5 [3K/2M] osób z niepełnosprawnościami, *min.25 [14K/11M] osób o niskich kwalifikacjach oraz bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat nienależących do ww. grup stanowiących max.20% BB

 • 10 (6K/4M) osób w wieku 50 lat i więcej,
 • 8 (5K/3M) długotrwale bezrobotnych,
 • 28 kobiet,
 • 5 (3K/2M) osób z niepełnosprawnościami,
 • 25 (14K/11M) osób o niskich kwalifikacjach.

oraz bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 nienależących do ww. grup stanowiący max 20%

W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

 • Identyfikacja potrzeb wraz z realizacją IV etapów IPD
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe.
 • Szkolenia zawodowe.
 • Staże zawodowe 4 miesiące x 1890,94 zł
 • Pośrednictwo pracy.

Osobom uczestniczącym w projekcie zapewniamy:

 • Zwrot kosztów dojazdu.
 • Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/ osobą potrzebująca wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.
 • Profesjonalną kadrę trenerską oraz doświadczonych specjalistów (doradca zawodowy, pośrednik pracy).
 • Możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych lub kompetencji.

 Okres realizacji Projektu: 01.06.2022 – 30.06.2023

Wartość Projektu: 1 033 439,55 zł

Dofinansowanie Projektu z UE: 981 767, 57 zł

 

Więcej informacji:
Kierownik projektu – Ilona Disterheft
Tel. 537 710 418
i.disterheft@eprojekty.com.pl

 

Biuro projektu:

 1. Mickiewicza 15 a, 90-443 Łódź.

 

Dokumenty do pobrania: