Inkubator społeczno-zawodowy – ZAKOŃCZONO

4 września 2023

projekt „Inkubator społeczno-zawodowy”

Z dniem 31.08.2023 r. zakończyliśmy realizację projektu „Inkubator społeczno-zawodowy” nr RPWP.07.01.02-30-0091/22. Realizacja projektu zakończyła się sukcesem. Osiągnięto założone wskaźniki oraz cel główny projektu tj.: zwiększenie do  31.08.2023 r. zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym 120 osób (70K/50M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w wieku od 18 r.ż., zamieszkujących według Kodeksu Cywilnego w […]

Zobacz szczegóły

Inkubator społeczno-zawodowy – ZAKOŃCZONO

Dokumenty do pobrania: