Pracujący rodzic- szczęśliwe dziecko! – ZAKOŃCZONO

8 grudnia 2023

Projekt „Pracujący rodzic, szczęśliwe dziecko”

Z dniem 30.11.2023 r. zakończyliśmy realizację projektu „Pracujący rodzic, szczęśliwe dziecko” nr RPLD.10.01.00-10-C005/22 Realizacja projektu zakończyła się sukcesem. Osiągnięto założone wskaźniki oraz cel główny tj.: umożliwienie do 30.11.2023 r. powrotu do pracy*/utrzymania zatrudnienia 22 (20L/2M) osobom pracującym (* do których zalicza się także osoby przebywające na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim), sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3,w […]

Zobacz szczegóły

Pracujący rodzic- szczęśliwe dziecko! – ZAKOŃCZONO

Dokumenty do pobrania: