NABÓR DO PROJEKTU

Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych osób zainteresowanych udziałem w projekcie odbywać się będzie w ramach naboru, trwającego 15 DR  – nie można zgłosić się wcześniej ani później.

Pierwszy, podstawowy nabór trwać będzie od  17 października do 7 listopada 2022, od godz. 8.00 pierwszego dnia naboru do 15.00 ostatniego.

Kolejne, ewentualne, nabory będziemy ogłaszać o ile pozostaną niewykorzystane środki finansowe w Projekcie.