4 września 2023

projekt „Inkubator społeczno-zawodowy”

Z dniem 31.08.2023 r. zakończyliśmy realizację projektu „Inkubator społeczno-zawodowy” nr RPWP.07.01.02-30-0091/22.

Realizacja projektu zakończyła się sukcesem. Osiągnięto założone wskaźniki oraz cel główny projektu tj.: zwiększenie do  31.08.2023 r. zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym 120 osób (70K/50M) …

Zobacz całą treść