6 października 2023

Projekt „PUNKT ROZPOCZĘCIA KARIERY”

Z dniem 30.09.2023 r. zakończyliśmy realizację projektu „PUNKT ROZPOCZĘCIA KARIERY” nr RPDS.09.01.01-02-0129/20.

Realizacja projektu zakończyła się sukcesem. Osiągnięto założone wskaźniki oraz cel główny tj.: zwiększenie do 30.09.2023 r. zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym 150 (98K/52M) osób …

Zobacz całą treść