AKCJA – AKTYWIZACJA! – 20 LAT POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ!

Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska świętowało 20 lat Polski w Unii Europejskiej.  Z tej okazji zorganizowano dni otwarte, podczas których interesanci mieli okazję zapoznać się z ofertą szkoleniową, poznać zespół oraz dowiedzieć się więcej o osiągnięciach firmy. Wydarzenie to stanowiło nie tylko okazję do świętowania, ale także do budowania więzi z lokalną społecznością.