RODZIC W PRACY, NIANIA W DOMU – SUBREGION EŁCKI

1 czerwca 2023

LISTA RANKINGOWA

Szanowni Państwo, poniżej prezentujemy listę rankingową Kandydatów wyłonionych do udziału w Projekcie: – osoby niepracujące Kandydaci, którzy znaleźli się na liście dostępnych miejsc, są zobowiązani do niezwłocznego dostarczenia do Biura Projektu informacji/dokumentów niezbędnych do podpisania umowy, tj.: numeru rachunku bankowego, na który będą przekazywane środki finansowe; aktualnych wersji załączników składanych z Formularzem rekrutacyjnym (tzn. nie starszych […]

Zobacz szczegóły

13 kwietnia 2023

LISTA RANKINGOWA

  Szanowni Państwo, poniżej prezentujemy listę rankingową Kandydatów wyłonionych do udziału w Projekcie: – osoby niepracujące Kandydaci, którzy znaleźli się na liście dostępnych miejsc, są zobowiązani do niezwłocznego dostarczenia do Biura Projektu informacji/dokumentów niezbędnych do podpisania umowy, tj.: numeru rachunku bankowego, na który będą przekazywane środki finansowe; aktualnych wersji załączników składanych z Formularzem rekrutacyjnym (tzn. nie […]

Zobacz szczegóły

13 kwietnia 2023

LISTA RANKINGOWA

Szanowni Państwo, poniżej prezentujemy listę rankingową Kandydatów wyłonionych do udziału w Projekcie: – osoby niepracujące Kandydaci, którzy znaleźli się na liście dostępnych miejsc, są zobowiązani do niezwłocznego dostarczenia do Biura Projektu informacji/dokumentów niezbędnych do podpisania umowy, tj.: numeru rachunku bankowego, na który będą przekazywane środki finansowe; aktualnych wersji załączników składanych z Formularzem rekrutacyjnym (tzn. nie starszych […]

Zobacz szczegóły

9 marca 2023

LISTA RANKINGOWA

  Szanowni Państwo, poniżej prezentujemy listę rankingową Kandydatów wyłonionych do udziału w Projekcie: – osoby niepracujące Kandydaci, którzy znaleźli się na liście dostępnych miejsc, są zobowiązani do niezwłocznego dostarczenia do Biura Projektu informacji/dokumentów niezbędnych do podpisania umowy, tj.: numeru rachunku bankowego, na który będą przekazywane środki finansowe; aktualnych wersji załączników składanych z Formularzem rekrutacyjnym (tzn. nie […]

Zobacz szczegóły

9 marca 2023

LISTA RANKINGOWA

Szanowni Państwo, poniżej prezentujemy listę rankingową Kandydatów wyłonionych do udziału w Projekcie: – osoby niepracujące Kandydaci, którzy znaleźli się na liście dostępnych miejsc, są zobowiązani do niezwłocznego dostarczenia do Biura Projektu informacji/dokumentów niezbędnych do podpisania umowy, tj.: numeru rachunku bankowego, na który będą przekazywane środki finansowe; aktualnych wersji załączników składanych z Formularzem rekrutacyjnym (tzn. nie starszych […]

Zobacz szczegóły

24 lutego 2023

LISTA RANKINGOWA

  Szanowni Państwo, poniżej prezentujemy listę rankingową Kandydatów wyłonionych do udziału w Projekcie: – osoby niepracujące Kandydaci, którzy znaleźli się na liście dostępnych miejsc, są zobowiązani do niezwłocznego dostarczenia do Biura Projektu informacji/dokumentów niezbędnych do podpisania umowy, tj.: numeru rachunku bankowego, na który będą przekazywane środki finansowe; aktualnych wersji załączników składanych z Formularzem rekrutacyjnym (tzn. nie […]

Zobacz szczegóły

24 lutego 2023

LISTA RANKINGOWA

Szanowni Państwo, poniżej prezentujemy listę rankingową Kandydatów wyłonionych do udziału w Projekcie: – osoby niepracujące Kandydaci, którzy znaleźli się na liście dostępnych miejsc, są zobowiązani do niezwłocznego dostarczenia do Biura Projektu informacji/dokumentów niezbędnych do podpisania umowy, tj.: numeru rachunku bankowego, na który będą przekazywane środki finansowe; aktualnych wersji załączników składanych z Formularzem rekrutacyjnym (tzn. nie starszych […]

Zobacz szczegóły

18 lutego 2023

LISTA RANKINGOWA

  Szanowni Państwo, poniżej prezentujemy listę rankingową Kandydatów wyłonionych do udziału w Projekcie: – osoby niepracujące Kandydaci, którzy znaleźli się na liście dostępnych miejsc, są zobowiązani do niezwłocznego dostarczenia do Biura Projektu informacji/dokumentów niezbędnych do podpisania umowy, tj.: numeru rachunku bankowego, na który będą przekazywane środki finansowe; aktualnych wersji załączników składanych z Formularzem rekrutacyjnym (tzn. nie […]

Zobacz szczegóły

18 lutego 2023

LISTA RANKINGOWA

Szanowni Państwo, poniżej prezentujemy listę rankingową Kandydatów wyłonionych do udziału w Projekcie: – osoby niepracujące Kandydaci, którzy znaleźli się na liście dostępnych miejsc, są zobowiązani do niezwłocznego dostarczenia do Biura Projektu informacji/dokumentów niezbędnych do podpisania umowy, tj.: numeru rachunku bankowego, na który będą przekazywane środki finansowe; aktualnych wersji załączników składanych z Formularzem rekrutacyjnym (tzn. nie starszych […]

Zobacz szczegóły

2 lutego 2023

LISTA RANKINGOWA

  Szanowni Państwo, poniżej prezentujemy listę rankingową Kandydatów wyłonionych do udziału w Projekcie: – osoby niepracujące Kandydaci, którzy znaleźli się na liście dostępnych miejsc, są zobowiązani do niezwłocznego dostarczenia do Biura Projektu informacji/dokumentów niezbędnych do podpisania umowy, tj.: numeru rachunku bankowego, na który będą przekazywane środki finansowe; aktualnych wersji załączników składanych z Formularzem rekrutacyjnym (tzn. nie […]

Zobacz szczegóły

2 lutego 2023

LISTA RANKINGOWA

Szanowni Państwo, poniżej prezentujemy listę rankingową Kandydatów wyłonionych do udziału w Projekcie: – osoby niepracujące Kandydaci, którzy znaleźli się na liście dostępnych miejsc, są zobowiązani do niezwłocznego dostarczenia do Biura Projektu informacji/dokumentów niezbędnych do podpisania umowy, tj.: numeru rachunku bankowego, na który będą przekazywane środki finansowe; aktualnych wersji załączników składanych z Formularzem rekrutacyjnym (tzn. nie starszych […]

Zobacz szczegóły

1 lutego 2023

Rekrutacja do Projektu trwa.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że nadal prowadzimy nabór do projektu  „Rodzic w pracy, niania w domu – subregion ełcki”. Zachęcamy do składania dokumentów rekrutacyjnych, które można pobrać w naszym Biurze Projektu,  bądź z naszej strony internetowej.

Zobacz szczegóły

24 stycznia 2023

LISTA RANKINGOWA

Szanowni Państwo, poniżej prezentujemy listę rankingową Kandydatów wyłonionych do udziału w Projekcie:31 – osoby niepracujące Kandydaci, którzy znaleźli się na liście dostępnych miejsc, są zobowiązani do niezwłocznego dostarczenia do Biura Projektu informacji/dokumentów niezbędnych do podpisania umowy, tj.: numeru rachunku bankowego, na który będą przekazywane środki finansowe; aktualnych wersji załączników składanych z Formularzem rekrutacyjnym (tzn. nie starszych […]

Zobacz szczegóły

21 stycznia 2023

LISTA RANKINGOWA

  Szanowni Państwo, poniżej prezentujemy listę rankingową Kandydatów wyłonionych do udziału w Projekcie: – osoby niepracujące Kandydaci, którzy znaleźli się na liście dostępnych miejsc, są zobowiązani do niezwłocznego dostarczenia do Biura Projektu informacji/dokumentów niezbędnych do podpisania umowy, tj.: numeru rachunku bankowego, na który będą przekazywane środki finansowe; aktualnych wersji załączników składanych z Formularzem rekrutacyjnym (tzn. nie […]

Zobacz szczegóły

21 stycznia 2023

LISTA RANKINGOWA

Szanowni Państwo, poniżej prezentujemy listę rankingową Kandydatów wyłonionych do udziału w Projekcie: – osoby niepracujące Kandydaci, którzy znaleźli się na liście dostępnych miejsc, są zobowiązani do niezwłocznego dostarczenia do Biura Projektu informacji/dokumentów niezbędnych do podpisania umowy, tj.: numeru rachunku bankowego, na który będą przekazywane środki finansowe; aktualnych wersji załączników składanych z Formularzem rekrutacyjnym (tzn. nie starszych […]

Zobacz szczegóły

14 stycznia 2023

LISTA RANKINGOWA

  Szanowni Państwo, poniżej prezentujemy listę rankingową Kandydatów wyłonionych do udziału w Projekcie: – osoby niepracujące Kandydaci, którzy znaleźli się na liście dostępnych miejsc, są zobowiązani do niezwłocznego dostarczenia do Biura Projektu informacji/dokumentów niezbędnych do podpisania umowy, tj.: numeru rachunku bankowego, na który będą przekazywane środki finansowe; aktualnych wersji załączników składanych z Formularzem rekrutacyjnym (tzn. nie […]

Zobacz szczegóły

14 stycznia 2023

LISTA RANKINGOWA

Szanowni Państwo, poniżej prezentujemy listę rankingową Kandydatów wyłonionych do udziału w Projekcie: – osoby niepracujące Kandydaci, którzy znaleźli się na liście dostępnych miejsc, są zobowiązani do niezwłocznego dostarczenia do Biura Projektu informacji/dokumentów niezbędnych do podpisania umowy, tj.: numeru rachunku bankowego, na który będą przekazywane środki finansowe; aktualnych wersji załączników składanych z Formularzem rekrutacyjnym (tzn. nie starszych […]

Zobacz szczegóły

2 stycznia 2023

Rekrutacja do Projektu trwa.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że nadal prowadzimy nabór do projektu „Rodzic w pracy, niania w domu – subregion ełcki”. Zachęcamy do składania dokumentów rekrutacyjnych, które można pobrać w naszym Biurze Projektu, bądź z naszej strony internetowej.

Zobacz szczegóły

1 grudnia 2022

Rekrutacja do Projektu trwa

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że nadal prowadzimy nabór do projektu „Rodzic w pracy, niania w domu – subregion ełcki”. Zachęcamy do składania dokumentów rekrutacyjnych, które można pobrać w naszym Biurze Projektu, bądź z naszej strony internetowej

Zobacz szczegóły

17 listopada 2022

LISTA RANKINGOWA

Szanowni Państwo, poniżej prezentujemy listy rankingowe Kandydatów wyłonionych do udziału w Projekcie: – osoby pracujące – osoby niepracujące Kandydaci, którzy znaleźli się na liście dostępnych miejsc, są zobowiązani do niezwłocznego dostarczenia do Biura Projektu informacji/dokumentów niezbędnych do podpisania umowy, tj.: numeru rachunku bankowego, na który będą przekazywane środki finansowe; aktualnych wersji załączników składanych z Formularzem rekrutacyjnym (tzn. […]

Zobacz szczegóły

12 listopada 2022

Rekrutacja do Projektu „Rodzic w pracy, niania w domu – subregion ełcki”

Szanowni Państwo, Informujemy, że Beneficjent nadal prowadzi rekrutację do Projektu „Rodzic w pracy, niania w domu – subregion ełcki”. Zachęcamy do udziału osoby: – bezrobotne lub bierne zawodowo, pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub […]

Zobacz szczegóły

10 listopada 2022

LISTA RANKINGOWA

Szanowni Państwo, poniżej prezentujemy listy rankingowe Kandydatów wyłonionych do udziału w Projekcie: – osoby pracujące – osoby niepracujące Kandydaci, którzy znaleźli się na liście dostępnych miejsc, są zobowiązani do niezwłocznego dostarczenia do Biura Projektu informacji/dokumentów niezbędnych do podpisania umowy, tj.: a. numeru rachunku bankowego, na który będą przekazywane środki finansowe; b. aktualnych wersji załączników składanych z Formularzem […]

Zobacz szczegóły

14 października 2022

NABÓR DO PROJEKTU

Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych osób zainteresowanych udziałem w projekcie odbywać się będzie w ramach naboru, trwającego 15 DR  – nie można zgłosić się wcześniej ani później. Pierwszy, podstawowy nabór trwać będzie od  17 października do 7 listopada 2022, od godz. 8.00 pierwszego dnia naboru do 15.00 ostatniego. Kolejne, ewentualne, nabory będziemy ogłaszać o ile pozostaną niewykorzystane środki […]

Zobacz szczegóły

Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska z przyjemnością informuje, że rozpoczął nabór do nowego Projektu „Rodzic w pracy, niania w domu – subregion ełcki” nr RPWM.10.04.00-28-0023/22.

Rodzice z subregionu ełckiego będą mogli ubiegać się o refundację kosztów wynagrodzenia niani w związku ze sprawowaniem opieki nad dziećmi od 20 tygodnia życia do lat 3.


Informacje o projekcie:

Tytuł projektu: „Rodzic w pracy, niania w domu – subregion ełcki”

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: RPWM.10.00.00 Regionalny rynek pracy

Działanie: RPWM.10.04.00  Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę na dziećmi do lat 3

Celem projektu jest umożliwienie do 30.11.2023 roku powrotu do pracy / znalezienia pracy / utrzymania zatrudnienia 20 [18K/2M] osobom (w tym min. 10% tj. 2 [2K] osobom z niepełnosprawnościami), zamieszkującym w rozumieniu KC w woj. warmińsko mazurskim na obszarze subregionu ełckiego, tj. powiatów: ełcki, giżycki, gołdapski, olecki, piski, węgorzewski (w tym w gminach należących do min. jednego z obszarów OSI – Obszary o słabym dostępie do usług publicznych i/lub Obszary peryferyzacji społeczno-gospodarczej i/lub Obszary przygraniczne), z czego min. 40% tj. 8 [7K/1M] osobom zamieszkującym na terenach zaliczających się do kategorii DEGURBA 03), w tym:

  • 12 [11K/1M] osobom bezrobotnym lub biernym zawodowo [BZ], pozostającym poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osobom które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywającym na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,
  • 8 [7K/1M] osobom pracującym, sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3 (w tym osobom, które przebywają na urlopie rodzicielskim lub wychowawczym i jednocześnie pracują w niepełnym wymiarze czasu), poprzez sfinansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi w postaci pokrycia kosztów wynagrodzenia niani dla 20 UP przez okres 12 m-cy. Grupa docelowa obejmie:

Wskaźniki produktu:

Liczba osób opiekujących dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie:
20 (18K/2M)

Wskaźniki rezultatu:

Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu programu: min.7 (6K/1M)

Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu: min.10

Wartość projektu: 992 050,50 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 843 242,92 zł

Okres realizacji 01.09.2022 r. – 30.11.2023 r.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Zapraszamy do kontaktu:

Telefon: 573 710 418
e-mail: i.disterheft@eprojekty.com.pl